Weighing /UFC TUF China

Nam Phan makes weight at 136.0 in Macau on the TUF China Finale card against Vaughan Lee.

Nam Phan làm cho trọng lượng ở 136.0 tại Macau trên TUF Trung Quốc chống lại thẻ Finale Vaughan Lee.

ナム・ファンは136パウンドの計量をパスし、TUF‘Chinaフィナーレの対ヴァウアン・リー戦に備えます。

QuestBar

Nam Phan recently just got picked up by the leading protein bar in America also known as QuestBar. Here's what Nam Phan had to say. "I wanna give a big thanks to @questnutrition for sponsoring me. These bars have been helping make my weight cut a lot easier "

Nam Phan gần đây chỉ đã chọn của các thanh protein hàng đầu tại Mỹ còn được gọi là QuestBar. Đây là những gì Nam Phan đã phải nói. "Tôi muốn cung cấp cho một lớn nhờ @ questnutrition tài trợ cho tôi. Những quán bar đã giúp làm cho trọng lượng của tôi cắt dễ dàng hơn nhiều"

MAIN CARD!!! vs VAUGHAN LEE TUF CHINA

March 1st,2014, Nam Phan will be face UK standout Vaughan Lee at the TUF China Finale. His fight will be on one of the main card! Lets wish him the best and lots of luck.

2014/03/01 Nam Phan sẽ phải đối mặt với Vương quốc Anh nổi bật Vaughan Lee tại TUF Trung Quốc Finale. Cho phép anh ta muốn là tốt nhất và rất nhiều may mắn.

2014年3月1日、ナムファンは英国代表のヴァン・リー選手とTUF中国のフィナーレにて戦います。皆さん応援宜しくお願いいたします。

MA DU WRESTLING CLUB

This Friday we start the Ma DU Wrestling Club . Fridays 6-7pm Sunday 10-11am .Come learn from college wrestlers . For everyone of all size and ages only $25 a month . www.iamnam.com 10662 Stanford ave garden grove ca 92840

Thứ sáu này, chúng tôi bắt đầu Wrestling Club Ma DU. Thứ Sáu 6-7h tối Chủ nhật 10-11 giờ sáng. Hãy đến tìm hiểu từ các đô vật học đại học. Cho tất cả mọi người của tất cả các kích thước và độ tuổi chỉ có $ 25 một tháng. Www.iamnam.com 10662 Stanford vườn ave lùm cây ca 92840

YAKUZA ROB DOMINATES

On Feb,8 2014 Ma Du Warrior Rob "Yakuza" Kato competed in a Muay Thai bout held at the Van Nuys Muay Thai Gym in Van Nuys Ca. Yakuza Rob won a unanimous decision in an exciting and dominate fashion 30-27 across the board.
Awesome job Yakuza Rob keep up the good work.

2014/02/08 Ma Du chiến binh Rob "Yakuza" Kato thi đấu trong một trận Muay Thái được tổ chức tại Van Nuys Muay Thái phòng tập thể dục ở Van Nuys Ca. Yakuza Rob giành được một quyết định nhất trí một cách thú vị và chiếm ưu thế 30-27 trên bảng.

Pages

Subscribe to I AM NAM RSS