1st place at Subfighter Jiu Jitsu Tournament

jiu jitsu tournament gold first place champion

Ma Du student Ryan Croker won 1st place at the Subfighter Jiu Jitsu Tournament. Ryan performed amazingly not letting any of his opponents score a single point during the whole tournament. Awesome job Ryan.

Ma Du học sinh Ryan Croker đã giành vị trí số 1 tại Jiu Jitsu Tournament Subfighter. Ryan thực hiện đáng ngạc nhiên không để cho bất kỳ đối thủ của ông ghi một điểm duy nhất trong toàn bộ giải đấu. Tuyệt vời công việc Ryan.