Boxing Champion

Congrats to Mr.George Cortina for winning his boxing match on Feb 21,2015

This guy is such an inspiration, he lost 27lbs and at the age of 47 still kicking butt.

It's never too late to chase your dreams . Come train at Nam Phan MMA Academy

Xin chúc mừng đến Mr.George Cortina cho chiến thắng trận đấu quyền anh của mình on Feb 21,2015

Anh chàng này là một nguồn cảm hứng như vậy, ông đã mất £ 27 và ở tuổi 47 vẫn đá mông.

Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ của bạn. Hãy đến đào tạo tại Phan MMA Academy Nam