KIDS JIU JITSU !!!

kids children discipline honor respect teaching jiu jitsu manners self defense bullying fun protect

KiDS JIU JITSU !!!! For the month of SEPT , KIDS JIU JITSU CLASS is only $50 a month and when you sign up you get the whole month if SEPT FREE of charge.
Kids classes are taught Monday -Thursday 5-6pm . Offered to children from 5-13 years of age
No experience needed . Hurry and sign your kid up . This offer is for a limited time only .

Trẻ em Jiu Jitsu! Trong tháng tháng chín, KIDS Jiu Jitsu CLASS chỉ là $ 50 một tháng và khi bạn đăng ký bạn sẽ có được cả tháng, nếu tháng chín miễn phí phí​​.
Các lớp học trẻ em được dạy Thứ Hai-Thứ năm 5-6pm. Cung cấp cho trẻ em 5-13 tuổi
Không có kinh nghiệm cần thiết. Nhanh và ký tên đứa trẻ của bạn lên. Đề nghị này là trong một thời gian hạn chế.

キッズ柔術!!9月のキッズ柔術のクラスは月会費50ドル、入会すると9月分が無料になるキャンペーンを実施中です。
キッズ柔術は月曜日~木曜日の午後5時~6時。5歳~13歳の子ども限定です。
経験不要。この期間限定キャンペンをお見逃し無く!